Публічний договір поставки (публічна оферта)

м. Житомир

Фізична особа-підприємець Маскулова Олена Вікторівна, що діє на підставі
Свідоцтва ВОЗ №355885 від 13.03.2001р, яка є офіційним дистриб’ютором ТОВ
«ЕКО-СФЕРА», (надалі «Постачальник»), з однієї сторони, і будь-яка фізична
особа, яка прийняла умови даного Договору, уклали цей Публічний Договір у
розумінні ст. 633 ЦК України про наступне:

1. Визначення термінів
1.1. Товар — вода питна артезіанська «Еко», вода питна артезіанська «Еко»
збагачена йодом, вода питна артезіанська «Еко» насичена киснем, вода питна
артезіанська «Вінні» пом’якшена (питна вода ТМ «Еко» і ТМ «Вінні») розлита у
18,9-ти літрові Бутлі та обладнання для води.

1.2. Бутлі або Тара — полікарбонатні бутлі об’ємом 18,9 л, зворотна тара
багаторазового використання, які мають етикетку ТМ «Еко» або ТМ «Вінні».

1.3. Супутні товари — товари широкого вжитку, такі як: чай, кава, цукор,
одноразовий посуд, серветки тощо, різних торгових марок.

1.4. Сервіс ZT.VODA.LOVE — це сервісний розділ, розміщений за адресою
http://zt.voda.love в мережі Інтернет, який надає Покупцям можливість здійснити
швидке і просте замовлення і доставку Товару та Супутніх товарів за допомогою
мережі Інтернет.

2. Предмет Договору
2.1. Постачальник приймає на себе зобов’язання постачати Товар за цінами в
кількості та асортименті згідно з накладними, а Покупець зобов’язується прийняти
та оплатити Товар в порядку та на умовах, передбачених цим Договором.

2.2 Крім основного Товару, яким є питна артезіанська вода в бутлях, вказана у п.
2.1. даного Договору, Постачальник на замовлення Покупця, може здійснювати
постачання додаткового товару, асортимент та ціна якого вказується у накладних.

3. Ціна. Порядок розрахунків
3.1. В рамках Сервісу ZT.VODA.LOVE Постачальник надає Покупцеві можливість
здійснити оплату Товару кур’єру та / або банківським переказом за допомогою
платіжної картки.

3.2 В рамках Сервісу ZT.VODA.LOVE Постачальник надає Покупцеві можливість
здійснити оплату Товару кур’єру та / або банківським переказом за допомогою
платіжної картки, та / або шляхом виставлення інвойсів через LiqPay на Email та /
або СМС / Viber / Telegram.

3.3. У разі вибору способу оплати Товару банківським переказом за допомогою
платіжної картки, Покупець зобов’язаний провести оплату платіжною карткою
згідно з подальшими інструкціями, представленими на Сервісі ZT.VODA.LOVE.
Покупець підтверджує свою згоду на оплату послуг (комісій) третім особам (банку і
/ або платіжної системи), які забезпечують здійснення платежів за допомогою
платіжної картки, якщо такі будуть встановлені.

3.4. Факт оформлення Замовлення і / або оплати Товару одним із способів,
зазначених в межах Сервісу zt.voda.love, є підставою для виникнення прав та
обов’язків у Продавця і Покупця за договором купівлі-продажу Товару.

3.5. При оплаті Товару способом, зазначеним на Сервісі ZT.VODA.LOVE, Покупець
має права, передбачені законодавством про захист прав споживачів.

4. Тара
4.1. Бутлі є оборотною (поворотною) Тарою і власністю Постачальника,
передаються Покупцю в тимчасове користування на період дії даного Договору і
підлягають поверненню.

4.2. Залишок Тари, що знаходиться у Покупця до і після здійснення поставки, рух
Тари у процесі самої поставки (кількість поставлених Постачальником Покупцю і
повернутих Покупцем Постачальнику Бутлів), відображаються в Акті прийому-
передачі тари, що роздруковується разом з накладною на відвантаження, яку
Покупець підписує разом з Актом прийому передачі тари при здійсненні всіх

поставок Товару згідно з даним Договором. Покупець заявляє, що своїм підписом
на цих документах, він підтверджує, що зазначена в них кількість Тари дійсно
перебуває у нього на залишку і не повернута Постачальнику.

4.3 Якщо Покупець не здійснював замовлення протягом 3х місяців, залогова
вартість за Тару не повертається.

5. Правила оформлення замовлення та графік доставки
.1. Правила оформлення замовлення:

5.1.1. Замовлення можна зробити по телефону (098)076-99-96? (093)255-34-55 або
на електронну адресу eko@voda.love.

5.1.2. Для отримання замовлення наступного дня Покупець може його зробити з
понеділка по п’ятницю — з 8:00 до 17:00.

5.2. Графік доставки.

5.2.1. Доставка здійснюється з 7:00 до 18:00 з понеділка по п’ятницю. Субота та
Неділя — вихідні дні.

5.2.2. Доставка може здійснюватись як за заздалегідь узгодженим графіком так і
відповідно до оформлених замовлень.

5.2.3. Для отримання Товару по графіку (без оформлення замовлення) Покупцю
потрібно вибрати день (дні) тижня, по яким Постачальник буде доставляти Товар.
Напередодні зазначеного дня Постачальник телефонує Покупцю і узгоджує
кількість, асортимент та час отримання Товару.

5.2.4. При оформленні замовлення Покупець може зазначити зручний для нього
час отримання Товару у проміжках часу не менше чотирьох годин.

6. Якість Товару
6.1. Товар відповідає всім санітарним, гігієнічним, технічним та іншим нормам,
стандартам і правилам, встановленим чинним законодавством України для
товарів даного виду.

6.2. Покупцеві відомо, що згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від
19.03.1994 року № 172, яким встановлено перелік товарів належної якості, що не
підлягають обміну (поверненню), Товар належної якості поверненню не підлягає.

7. Обов’язки сторін
7.1. Постачальник зобов’язується:

7.1.1. Здійснювати поставку Товару власним транспортом згідно з замовленням,
що подається Покупцем.

7.2. Покупець зобов’язується:

7.2.1. Оплачувати Товар відповідно до умов Договору.

7.2.3. Замовляти у Постачальника мінімум два Бутля води на місяць.

7.2.4. Використовувати Товар до закінчення терміну придатності, вказаного на
Товарі.

7.2.5. Використовувати Товар і Бутлі за їхнім цільовим призначенням.

7.2.6. Не передавати Бутлі у володіння, користування (у тому числі на умовах
Оренди) третім особам без письмової згоди на те Постачальника. Вжити всіх
можливих розумних заходів для запобігання псування чи знищення Бутлів.

7.2.7. В разі припинення чи дострокового розірвання даного Договору повернути
Бутлі з етикеткою ТМ «Еко» та/або ТМ «Вінні» Постачальнику за Актом приймання-
передачі тари протягом 3 (трьох) днів.

7.2.8. При наступній доставці замовлення повертати Постачальнику всі, що
звільнилися від води Бутлі з етикеткою ТМ «Еко» та/або ТМ «Вінні».

7.2.9. Не наповнювати Бутлі будь-якою рідиною.

7.2.10. У випадку зміни будь-яких реквізитів, системи оподаткування, статусу
платника ПДВ та ін., Покупець зобов’язується повідомити про такі зміни
Постачальника шляхом надсилання письмового повідомлення рекомендованим

листом протягом 5 (п’яти) днів від дати таких змін, що може додатково
дублюватися повідомленням електронною поштою. У разі, якщо Покупець
своєчасно не повідомляє Постачальника про такі зміни, Покупець зобов’язується
відшкодувати Постачальнику усі збитки та штрафні санкції, що будуть застосовані
до Постачальника, які були спричинені у зв’язку з невчасним повідомленням або
неповідомленням Постачальника про відповідні зміни.

8. Інтелектуальна власність та авторське право
8.1. Всі використовувані і розміщені в межах Сервісу ZT.VODA.LOVE результати
інтелектуальної діяльності, а також сам Сервіс ZT.VODA.LOVE є інтелектуальною
власністю їх законних правовласників і охороняються законодавством про
інтелектуальну власність України, а також відповідними міжнародними угодами і
конвенціями. Будь-яке використання розміщених на сервісі результатів
інтелектуальної діяльності (в тому числі елементів візуального оформлення
Сервісу ZT.VODA.LOVE, символіки, текстів, графічних зображень, ілюстрацій,
фото, відео, програм, музики, товарних знаків та інших об’єктів) без письмового
дозволу Постачальника або законного правовласника є незаконним і може
послужити причиною для судового розгляду і притягнення порушників до цивільно-
правової, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до діючого
Законодавства.

8.2. Крім випадків, встановлених цією офертою, а також чинним Законодавством,
жоден результат інтелектуальної діяльності, розміщений на сервісі, не може бути
скопійований (відтворений), перероблений, поширений, відображений у фреймі,
опублікований, викачаний, переданий, проданий або іншим способом
використаний цілком або по частинах, без попередньої письмової згоди
Постачальника або законного правовласника.

8.3. Доступ до результатів інтелектуальної діяльності, розміщеним в межах
Сервісу ZT.VODA.LOVE, надається Постачальником виключно для особистого
некомерційного використання Покупцем з метою ознайомлення з ними виключно
за допомогою Сервісу, без права на відтворення (в тому числі копіювання /
завантаження / збереження) таких об’єктів в пам’ять електронних пристроїв
Покупця, а також без права на інше використання, не передбачене справжньою
офертою, в тому числі їх продаж, модифікацію, поширення цілком або частинами і
т.п.

8.4. Постачальник залишає за собою право в будь-який час видаляти з Сервісу
ZT.VODA.LOVE будь-які результати інтелектуальної діяльності, розміщені на
ньому, без повідомлення Покупцю.

9. Відповідальність сторін
9.1. Постачальник несе відповідальність за якість Товару.

9.2. У випадку поставки неякісного Товару, Постачальник здійснює Покупцю заміну
за власний рахунок на якісний Товар протягом одного дня з моменту вимоги
Покупця.

9.3. У випадку поставки Товару в кількості, що не відповідає домовленій,
Постачальник здійснює до поставку недостатньої кількості за власний рахунок
протягом одного дня з моменту вимоги Покупця.

9.4. Збитки завдані порушенням умов даного Договору, винна Сторона
відшкодовує в повному обсязі незалежно від сплати неустойки.

9.5. Бутлі, використані Покупцем не за призначенням, з тріщинами, мікро
тріщинами, сторонніми запахами, з іншою етикеткою, крім етикеток ТМ «Еко» або
ТМ «Вінні», Постачальник як обмінні (поворотні) не приймає. В такому випадку
Покупець зобов’язана сплатити збиток в розмірі повної вартості Бутлів (становить
180 грн. за одиницю), використаних не за призначенням. Якщо Покупець втратив
Бутель (загубив тощо) він також має відшкодувати його повну вартість.

9.6. За прострочку повернення Тари до 15 днів Покупець сплачує Постачальнику
штраф у розмірі 15% від повної вартості Тари, а більше 15 днів — 30 % з
урахуванням раніше знятого штрафу.

10. Конфіденційність
10.1. Покупець зобов’язується зберігати конфіденційність інформації, яка була ним
отримана в процесі використання можливостей Сервісу ZT.VODA.LOVE.
Конфіденційною вважається вся інформація щодо Постачальника і Виробника,
Товару, замовлень й ін. даних, які стали відомі Покупцеві.

10.2. Покупець зобов’язується не передавати третім особам конфіденційну
інформацію без згоди її власника, крім як за запитами уповноважених державних
органів та/або тільки у випадках і в порядку, встановлених Законодавством.

10.3. При невиконанні Покупцем зазначених вище вимог, якщо це спричинило
неправомірне розголошення конфіденційної інформації, правовласник
конфіденційної інформації має право залучити Покупця до відповідальності в
порядку, встановленому Законодавством, і вимагати відшкодування завданих
збитків в повному обсязі.

10.4. Постачальник залишає за собою право на записи телефонних розмов
Покупців з операторами Постачальника. При цьому Постачальник зобов’язується
запобігати спробам несанкціонованого доступу до цієї інформації і/або передачу
такої інформації третім особам, які не мають безпосереднього відношення до
виконання замовлень.

10.5. Постачальник залишає за собою право використовувати особисті дані
Покупця, отримані в ході реєстрації на Сайті, в маркетингових цілях, в тому числі, з
метою інформування Покупця про Товару Продавця, акціях і бонусних програмах
за допомогою електронної пошти та / або sms-повідомлень.

11. Строк дії договору
11.1. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє
протягом одного року.

11.2. Якщо за 30 календарних днів до закінчення дії Договору жодна зі Сторін не
відмовиться від цього Договору, дія Договору вважається продовженою на
наступний термін на тих самих умовах.

11.3. Дія Договору може бути завершена за взаємною згодою Сторін при
відсутності невиконаних замовлень Покупця та заборгованостей (включаючи
документарні) щодо цього Договору протягом 30 календарних днів з моменту
подання заяви про таке припинення.

11.4. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторін від виконання розпочатих і
невиконаних на дату розірвання, зобов’язань, взятих на себе за цим Договором.

12. Розв’язання спорів
12.1. У випадку, не передбаченому цим Договором, Сторони керуються чинним
законодавством України.

12.2. Спори та непорозуміння, що можуть виникнути з цього Договору, і щодо яких
не буде досягнуто згоди будуть розв’язуватись шляхом розгляду в судовому
порядку згідно з діючим законодавством України.

13. Інші умови
13.1. Жодна із Сторін не має права передавати свої права і обов’язки за даним
Договором третій стороні без письмової згоди іншої Сторони.

13.2. Даний Договір (оферта) є офіційним документом Постачальника, має
юридичну силу та публікується в Інтернеті на офіційному сайті Постачальника.
Відсутність підписаного між Сторонами екземпляру Договору на паперовому носії,
із проставленими підписами сторін, у випадку проведення по ньому фактичної
оплати Покупцем за отриманий ним Товар, не є підставою вважати даний Договір
не укладеним.

13.3. Сторони погодились, що логін і пароль, які Покупець використовує при
реєстрації на сайтах компанії, є аналогом його власноручного підпису.

13.4. Даний Договір завантажено на сайт в двох версіях: українською та
російською мовою. В разі виникнення спорів превалюючою версією є українська
версія даного Договору.