Угода на обробку персональних даних

Приєднуючись до цієї Угоди і залишаючи свої дані на Сайті https://voda.love/, (далі – Сайт), шляхом заповнення полів форми (реєстрації) Користувач:

 

  • Підтверджує, що всі зазначені ним дані належать особисто йому;
  • Підтверджує і визнає, що їм уважно в повному обсязі прочитано Угода та умови обробки його персональних даних, що вказуються їм в полях форми (реєстрації), текст угоди і умови обробки персональних даних йому зрозумілі;

 

  • Дає згоду на обробку Сайтом надаються в складі інформації персональних даних з метою укладання між ним і Сайтом цієї Угоди, а також його подальшого виконання;

 

  • Дає згоду на передачу своїх персональних даних партнерам заходів організатора;

 

  • Дає згоду на отримання інформаційної розсилки про новинах сайту, в тому числі анонсів статей, розміщених на Сайті і рекламних матеріалів від партнерів Сайту;

 

  • Висловлює згоду з умовами обробки персональних даних.

 

 

Користувач дає свою згоду на обробку його персональних даних, а саме вчинення дій, передбачених ст.2 Закону України “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 № 2297-VI, і підтверджує, що, даючи таку згоду, він діє вільно, своєю волею і в своєму інтересі.

 

Згода Користувача на обробку персональних даних є конкретним, поінформованим і свідомим.

 

Справжнє згоду Користувача визнається виконаним в простій письмовій формі, на обробку наступних персональних даних:

– прізвища, імені, по батькові;

– року народження;

– місця перебування (місто, область);

– номери телефонів; адресах електронної пошти (E-mail).

 

Користувач, надає сайту право здійснювати наступні дії (операції) з персональними даними: збір і накопичення; зберігання протягом установлених нормативними документами термінів зберігання звітності, але не менше трьох років, з моменту дати припинення користування послуг Користувачем; уточнення (оновлення, зміна); використання; знищення; знеособлення; передача на вимогу суду, в т.ч., третім особам, з дотриманням заходів, що забезпечують захист персональних даних від несанкціонованого доступу.

 

Зазначена згода діє безстроково з моменту надання даних і може бути відкликана Вами шляхом подачі заяви адміністрації сайту із зазначенням даних, визначених ст.2 Закону України “Про захист персональних даних”.

 

Відкликання згоди на обробку персональних даних може бути здійснений шляхом направлення Користувачем відповідного розпорядження в простій письмовій формі на адресу електронної пошти (E-mail) info@voda.love

 

Сайт має право вносити зміни до цієї Угоди. При внесенні змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди.

 

До цієї Угоди та відносин між користувачем і Сайтом, що виникають у зв’язку із застосуванням Угоди, підлягає застосуванню Закону України.